§

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része (szöveg, fotó, audió/videóanyag, grafika, program stb.) szerzői jogi védelem alatt áll.

a www.intimkucko.hu weboldalon található tartalom az Rendez-Vous Bt. (“jogtulajdonos”) szellemi tulajdona.

Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható.

Tilos a weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni (tükrözni, újra-közvetíteni) a jogtulajdonos előzetes írásos hozzájárulása, engedélye nélkül, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás ellen a jogtulajdonos büntető- és polgári jogi felelősségre vonást kezdeményez az azt megsértővel szemben a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján.

A jogtulajdonos: Rendez-Vous Bt. (6000 Kecskemét, Dobó I. krt. 8-12. 1/113)