Intim Kuckó Premium Club tagság Általános Szerződési Feltételei  (a továbbiakban: ÁSZF)

Az Intim Kuckó Premium Club tagság (a továbbiakban: Klubtagság) üzemeltetője: Rendez-Vous Bt. (Székhely: 6000 Kecskemét, Dobó I. krt. 8. 1/113. Adószám: 20503512-2-03 Cégjegyzék szám: 03-06-106229), a továbbiakban: Üzemeltető

A Klubtagsági jogviszony feltétele az Üzemeltető kondícióinak és szabályzatainak, különös tekintettel jelen Általános Szerződéses Feltételeknek az elfogadása és betartása.  

Általános feltételek: A Klubtagság zárt rendszerű, amelyhez csak regisztrációval, illetve az üzemeltető meghívásával lehet csatlakozni.

Klubtagsági jogviszonyt csak 18 év fölötti természetes személy (továbbiakban: Klubtag) szerezhet, aki elektronikus úton (online) elfogadja a Klubtagság Általános Szerződési Feltételeit.

Nem vehetnek részt a Klubtagságban (jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli) gazdasági társaságok, valamint az erotikus kis- és nagykereskedelem munkatársai és családtagjai. A Klubtagság névre szóló, nem átruházható. A klubtagok névvel, lakcímmel és email-címmel azonosítják magukat.

A Klubtagság több, egymásra épülő tagsági szintet tartalmaz, a hozzájuk tartozó előnyökkel és kedvezményekkel egyetemben.

Nyilvánosan elérhető Tagsági szint: Premium Blue

  • Premium tagsági ár előny*, melynek aktuális értéke 10%
  • - Hozzáférés a zárt tartalomhoz, limitált, egyedi termékekhez, csomagokhoz

Az aktív Premium Blue klubtagsági feltétele a regisztráció és a Hírmagazin feliratkozás megléte! Akár a regisztráció törlése vagy a Hírmagazin lemondása esetén, a klubtagság automatikusan megszűnik és a továbbiakban 6 hónapig nem aktiválható újra.

A Premium Blue klubtagsági szint érvényessége általánosan 1 év (365 nap), értéke pedig 15240.-Ft (12000.-Ft+Áfa), amihez az aktuális promócióban díjmentesen csatlakozhatsz!   A Premium Blue klubtagsági megújításának feltétele, jelen ÁSZF betartása és az évi 30 000.-Ft-os vásárlási limit elérése, amelynek hiányában a továbbiakban az aktuális Premium Blue Klub éves tagsági díj megfizetésével folytatható.

A Klubtagság lejárata előtt 30 nappal az Üzemeltető elektronikus úton (email) felhívja a Klubtag figyelmét a megújítás esedékességére, illetve annak aktuális lehetőségeiről.      

Egyéb rendelkezések

A Klubtagság előnyei, kedvezményei kizárólag a Klubtagot illetik meg, azok másra nem átruházhatóak. Ezzel egyetemben természetesen nem kizáró tényező, családtagok, barátok részére történő ajándékozás, de az Üzemeltetővel csak is a Klubtag áll jogviszonyban, így bárminemű ügyintézésre (csere, elállás, garancia, visszatérítés, stb.) a Klubtag jogosult. A Klubtag nem használhatja fel a klubtagság nyújtotta előnyöket tovább értékesítésre, illetve a belépési adatait nem teheti nyilvánossá. Mindkét eset sérti a Klubtagság feltételeit, amely a Klubtagság azonnali felfüggesztésével jár, mindennemű kártérítési kötelezettség nélkül. A Klubtagság az aktuális idő intervallumon belül a Klubtag részéről is bármikor felmondható. A felmondás érvényesítéséhez annak írásban történő megküldése szükséges a Rendez-Vous Bt. info@rendezvous.hu email címre.

Amennyiben a Klubtag regisztrált adataiban (név, email cím, lakcím) változás történik, akkor azt feltétlenül jeleznie kell az Üzemeltető felé, annak elektronikus (email) elérhetőségén. A bejelentés elmaradásából származó esetleges károkért az Üzemeltetőt felelősség nem terheli.

*A kedvezmény nem alkalmazható; kedvezményes/akciós termékre, egyedi szettben/csomagban kínált termékre, potencia/libidó fokozókra, óvszerre!

A Rendez-Vous Premium Klubtagság Általános Szerződési Feltételei esetenként akár értesítés nélkül is megváltozhatnak, az új ÁSZF akkor lép érvénybe, amikor az Üzemeltető a www.intimkucko.hu honlapon nyilvánosságra hozza azt.   Amennyiben az Üzemeltető ügyfél-szolgálati alkalmazottja a jelen ÁSZF rendelkezéseivel ellentétes tájékoztatást vagy felvilágosítást ad, úgy az nem minősül jelen ÁSZF módosításának.  

 

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Rendez-Vous Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő) Adat kezelés nyilván tartási száma: NAIH-64986/2013. Az adatkezelő levelezési címe: 6000 Kecskemét, Dobó I. krt. 8. 1/113. Az adatkezelő e-mail címe: info@intimkucko.hu Az adatkezelő telefonszáma: 36-30-3554488 Honlap: www.intimkucko.hu   Klub-tag a Klub-tagsági jogviszony ideje alatt hozzájárul ahhoz, hogy a Rendez-Vous Bt., a regisztráció során megadott személyes adatait, valamint a vásárlási szokásairól szóló adatokat a Prémium Klub-tagság adatbázisába történő felvételre felhasználja piackutatás céljából.

A regisztrációval együtt járó adatkezelés  

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.   Az adatkezelés célja: A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)   A kezelt adatok köre: az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, és a vásárlás időpontját kezeli.   Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig.  

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés  

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.   Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.   A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.   Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.  

A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés  

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.   Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja az, hogy az Ön igényeihez és preferenciáihoz legjobban igazodó, személyre szabott ajánlatokat juttassunk el az Ön számára.   A kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.   Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig.  

A Klubtag egyben kijelenti, hogy az átadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve hogy az adatait önkéntesen és díjmentesen szolgáltatja az Adatkezelő részére. A Klubtag jogosult tájékoztatást kérni az Üzemeltető/Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az Üzemeltető felé intézett e-mail útján.

Klubtag jogosult továbbá adatai törlésének kérésére a megadott elérhetőségek útján, ami viszont a Klubtagság automatikus megszűnését eredményezi, az Üzemeltető mindennemű kártérítési kötelezettsége nélkül.  

Copyright 2017.  Rendez-Vous Bt. :: Intim Kuckó premium Club

18::FELNŐTT TARTALOM
Figyelem! A következő oldalon található képek és videók megtekintése kizárólag 18 éven felülieknek ajánlott. You are about to enter a website that may contain content of an adult nature. These pages are designed for ADULTS only and may include pictures and materials that some viewers may find offensive. If you are under the age of 18, if such material offends you or if it is illegal to view such material in your community please EXIT now.

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.